Mediu și Gestionarea Deșeurilor

Mediu și Gestionarea Deșeurilor Cluj
  • Întocmire și actualizare documentate de mediu
  • Întocmirea “Plan de acțiune privind protecția mediului” conform prevederilor legale cu privire la protecția mediului
  • Elaborarea instrucțiunilor privind utilizarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase
  • Identificarea tipurilor de deșeuri generate și întocmirea fișelor de gestiune pe fiecare tip
  • Întocmirea rapoartelor de mediu și transmiterea acestora către autoritatea de mediu
  • Întocmirea “Plan de acțiune privind protecția mediului” conform prevederilor legale cu privire la protecția mediului
  • Realizarea controlului intern periodic privind modul de respectare a reglementărilor privind protecția mediului și întocmirea raportului cu neconformități