Prevenirea și Stingerea Incendiilor și Situații de Urgență

Prevenirea și Stingerea Incendiilor și Situații de Urgență Cluj

Organizarea activității în domeniul situațiilor de urgență:

1. Verificarea situației existente și propuneri de actualizare privitoare la:

 • Organizarea activității de prevenire și stingere a incendiilor;
 • Instrucțiunile specifice în domeniul situațiilor de urgență;
 • Tematicile pentru toate fazele de instruire;
 • Programul de instruire-testare;
 • Semnalizarea s.u. la locul de muncă;
 • Informarea angajatorului, în scris, asupra deficientelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă și propunerea de măsuri de prevenire și protecție;
 • Plan de intervenție la incendiu;
 • Plan de alarmare și evacuare;
 • Plan de depozitare;
 • Concepția exercițiului P.S.I.;
 • Alte activități de prevenire curente și periodice.

Prevenirea și Stingerea Incendiilor și Situații de Urgență Cluj

2. Activități lunare:

 • Acordarea de suport specializat angajatorului în fața organelor de control;
 • Instructaj introductiv general la angajare a lucrătorilor;
 • Pregătirea conducătorilor locurilor de muncă în vederea instruirii la locul de muncă și instruirii periodice a lucrătorilor din subordine și participarea la realizarea acestei activități;
 • Verificarea prin testare scrisă a modului de instruire a lucrătorilor;
 • Controlarea locurilor de muncă și anunțarea în scris a angajatorului asupra deficiențelor constatate și propuneri de remediere a acestora;
 • Actualizarea permanentă a documentației s.u.;
 • Alte activitati de prevenire curente și periodice.