Securitate și Sănătate în Muncă

Securitate și sănătate în muncă - Protecția muncii în Cluj

Întocmirea documentatiei în domeniul securității și sănătății în muncă:

Audit de conformitate în domeniul securității și sănătății în muncă, la începerea activității:

1. Cuprinde verificarea condițiilor de muncă și întocmirea documentației privitoare la:

 • Evaluarea riscurilor profesionale la locul de muncă pentru toate categoriile de activități/meserii;
 • Plan de Prevenire și Protecție;
 • Temantici de instruire-testare;
 • Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă;
 • Decizii ale administratorului în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Evaluarea și propunerea necesarului de echipament colectiv și individual de protecție;
 • Semnalizarea de securitate la locul de muncă;
 • Anexe la Fișa postului cu atribuțiuni în domeniul securității și sănătații în muncă;
 • Teste de verificare;
 • Întocmirea tuturor documentelor solicitate de inspectorii de muncă în cadrul controalelor;
 • Lista meseriilor și echipamentelor care necesită autorizații și întrețineri speciale;
 • Organizarea Comitetului de Securitate și Sanatate în Muncă;
 • Alte documente necesare activității de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă.

Securitate și Sănătate în Muncă Cluj

2. Activități lunare:

 • Acordarea de suport specializat angajatorului în fața organelor de control;
 • Instructaj introductiv general la angajare a lucrătorilor;
 • Pregatirea conducătorilor locurilor de muncă în vederea instruirii la locul de muncă și instruirii periodice a lucrătorilor din subordine și participarea la realizarea acestei activități;
 • Verificarea prin testare scrisa a modului de instruire a lucrătorilor;
 • Controlarea locurilor de muncă și anunțarea în scris a angajatorului asupra deficiențelor constatate și propuneri de remediere a acestora;
 • Coordonarea activității Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă;
 • Actualizarea permanenta a documentației s.s.m.;
 • Alte activități de prevenire curente și periodice.


3. Cercetarea accidentelor de munca:

 • Întocmirea Dosarului de Cercetare de Accident și prezentarea acestuia în fața organelor de control.