Securitate și Sănătate în Muncă Cluj
Securitate și Sănătate în Muncă Cluj

Securitate și Sănătate în Muncă

citește mai mult
Prevenirea și Stingerea Incendiilor și Situații de Urgență Cluj

Prevenirea și Stingerea Incendiilor și Situații de Urgență

citește mai mult
Prevenirea și Stingerea Incendiilor și Situații de Urgență Cluj
Mediu și Gestionarea Deșeurilor Cluj
Mediu și Gestionarea Deșeurilor Cluj

Mediu și Gestionarea Deșeurilor

citește mai mult
Resurse Umane Cluj

Resurse Umane

citește mai mult
Resurse Umane Cluj

Bine ați venit!

Asigurarea sănătății și securității

(protecția muncii)

în muncă a lucratorilor și evaluarea riscurilor profesionale este o obligație a tuturor angajatorilor, indiferent de domeniul în care activează, fiind o cerință impusă de directivele europene transpuse în legislația națională, în cadrul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană.

Principiul de bază al politicii europene comune în domeniul securității și sănătății în muncă este următorul:
Fiecare lucrător al Uniunii Europene merită un loc de muncă sigur!

Obiectivul nostru este de a asigura acest deziderat, cu maximă calitate și eficiență, pentru beneficiarii serviciilor noastre !

Administrator, Radu Chidean

Despre Noi

Societatea funcționează din anul 2005, având ca activitate principală:
• Servicii externe în domeniul securității și sănătății în muncă, Cod CAEN-7490: Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. ( consultanță în domeniul protecției muncii );
• Complementar cu serviciile de securitate și sănătate în muncă prestate, alte servicii pe care le oferim sunt cele necesare organizării apărării împotriva incendiilor și intervenției în situațiile de urgență, consultanță și servicii în domeniul resurselor umane și salarizării personalului, precum și gestiunii deșeurilor.

Societatea noastră are colaboratori persoane autorizate în domeniul R.S.V.T.I. ( autorizări și expertizări I.S.C.I.R. ), magazine specializate în comerțul cu amănuntul a echipamentelor de protecția muncii și stingerii incendiilor, cabinete medicale de medicina muncii și electricieni autorizați.

S.C. Ralchi S.R.L. dispune de personal calificat, autorizat și experimentat pentru prestarea serviciilor externe menționate, răspunzând prompt solicitărilor clienților noștrii și menținând un contact permanent cu aceștia, atu-ul nostru fiind profesionalismul, punctualitatea și seriozitatea.

CERTIFICAT DE ABILITARE: 6549 din 22.06.2011, eliberat de I.T.M. Cluj

Certificări obținute: