Securitate și Sănătate în Muncă Cluj

Securitate și Sănătate în Muncă


citește mai mult
Prevenirea și Stingerea Incendiilor și Situații de Urgență Cluj

Prevenirea și Stingerea Incendiilor și Situații de Urgență

citește mai mult
Mediu și Gestionarea Deșeurilor Cluj

Mediu și Gestionarea Deșeurilor

citește mai mult
Resurse Umane Cluj

Resurse Umanecitește mai mult

Bine ați venit!

Proiectul RALCHI a fost creat din pasiune, având menirea de a elimina pierderile de vieții omenești, pagubele materiale, reduce poluarea și gestionarea eficientă a resurselor umane ale organizațiilor.

RALCHI este o plasă de siguranță, întinsă de o echipă de oameni inimoși, experimentați, care cred cu tărie în realizarea misiunii lor.

Cunoștințele, expertiza și perseverența ne-au folosit ca să împletim această plasă de securitate prin a cărei ochi să nu se strecoare riscurile de accidentare sau incendiere, gestionarea deficitară a deșeurilor sau managementul defectuos al resurselor umane.

Ochiurile dese, construite cu migală, vor îndepărta evenimentele nedorite și vor crea un cadru corect în cadrul relației cu personalul propriu, colaboratori și organe de control.

Această plasă de siguranță ne dorim să o oferim colaboratorilor noștri.

Despre Noi

Societatea funcționează din anul 2005, având ca activitate principală:
• Servicii externe în domeniul securității și sănătății în muncă, Cod CAEN-7490: Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. ( consultanță în domeniul protecției muncii );
• Complementar cu serviciile de securitate și sănătate în muncă prestate, alte servicii pe care le oferim sunt cele necesare organizării apărării împotriva incendiilor și intervenției în situațiile de urgență, consultanță și servicii în domeniul resurselor umane și salarizării personalului, precum și gestiunii deșeurilor.

Societatea noastră are colaboratori persoane autorizate în domeniul R.S.V.T.I. ( autorizări și expertizări I.S.C.I.R. ), magazine specializate în comerțul cu amănuntul a echipamentelor de protecția muncii și stingerii incendiilor, cabinete medicale de medicina muncii și electricieni autorizați.

S.C. Ralchi S.R.L. dispune de personal calificat, autorizat și experimentat pentru prestarea serviciilor externe menționate, răspunzând prompt solicitărilor clienților noștrii și menținând un contact permanent cu aceștia, atu-ul nostru fiind profesionalismul, punctualitatea și seriozitatea.

CERTIFICAT DE ABILITARE: 6549 din 22.06.2011, eliberat de I.T.M. Cluj